Skip to content

Abdijschool van Zevenkerken

Directieraad

De directieraad van de school bestaat uit leerkrachten die voor een periode van vier jaar verkozen worden, aangevuld door de beide internaatbeheerders, de jaarverantwoordelijke van het paviljoen en leden van het ondersteunend personeel. Ze behandelen onderwerpen die het dagelijkse bestuur van de school en het internaat aangaan en geven advies aan de directie van de school en de inrichtende macht.

 
Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar die door de leerlingen verkozen werden en hen vertegenwoordigen. Wekelijks komt de leerlingenraad bijeen om het reilen en zeilen van de school te bespreken en activiteiten voor te bereiden. De leerlingenraad wordt gecoacht door dhr. Gertjan Vermeulen.


Oudercomité

Het oudercomité van onze school bestaat uit vier verkozen ouderparen die de verschillende regio’s vertegenwoordigen waaruit onze leerlingen komen.
Het oudercomité komt op regelmatige basis bijeen om de werking van de school te bespreken. Daarnaast organiseert het comité jaarlijks een plenaire vergadering die een actueel onderwerp behandelt en regionale oudervergaderingen waarop de ouders vragen kunnen stellen over de werking van de school.


Schoolraad

De schoolraad bestaat uit telkens drie verkozen vertegenwoordigers van de leerlingen, ouders en leerkrachten, aangevuld met leden van de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft advies i.v.m. de werking van de school en actuele onderwerpen.


Presessen

De leerlingen presessen

De school telt twee leerlingenpresessen, een jongen en een meisje. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van het paviljoen tot en met de retorica. Wekelijks komen ze samen met de internaatbeheerder om er de agenda van de komende week te bespreken, hun mening te geven over tal van onderwerpen, eventuele problemen te helpen oplossen en om de goede sfeer op school en internaat te verbeteren.
De presessen zijn leerlingen uit de retorica die hun strepen tijdens de afgelopen jaren hebben verdiend door mee te werken in diverse geledingen van het schoolgebeuren. Ze blijven één jaar hun functie uitoefenen.


School- en internaatbestuur

Het school- en internaatbestuur van de Abdijschool houdt zich bezig met het opstellen van een meerjarig beleidsplan voor de school en het internaat, volgt de dagelijkse leiding op, stippelt het personeelsbeleid uit en volgt dat op en bewaakt het pedagogisch project van de Abdijschool.
De abdijschool bestaat uit twee hoofdgebouwen die door zowel de jongens als de meisjes worden gebruikt tijdens de lessen.

Het Paviljoen

De jongens en meisjes van het eerste jaar volgen les in een apart gebouw “Het Paviljoen”.
Het paviljoen bevindt zich op wandelafstand van het college. Praktisch alle lessen vinden er plaats, behalve de praktijklessen voor biologie en technologie die in het college plaatsvinden. De leerlingen zitten er in drie klassen die hoofdzakelijk de Latijnse richting uitmaken. Leerlingen die de Moderne richting volgen krijgen in de plaats van Latijn apart les voor de ondersteunende vakken wiskunde 2u., Nederlands 1u en Frans 1u.
Het paviljoen beschikt over een eigen infrastructuur: een eigen leslokaal voor de studierichtingen, computerklas, televisiezaal, refter en keuken.

Het College

Vanaf het tweede jaar volgen de leerlingen les in “Het college” dat zich naast de Sint-Andriesabdij bevindt. De leerlingen beschikken er over een eigen leslokaal, maar gaan voor heel wat vakken naar de specifieke vaklokalen: geschiedenis, aardrijkskunde, moderne en klassieke talen, fysica, chemie, muziek, plastische opvoeding en technologie. De meeste lokalen beschikken over de modernste media en zijn uitgerust met een beamer.
De sportlessen vinden plaats in de sportzaal of op onze talrijke velden en terreinen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren: om anonieme statistieken bij te houden, het mogelijk te maken om pagina's te delen middels social media (Facebook, Twitter, etc.) en om advertenties voor u relevanter te maken. Mocht u geen cookies accepteren, kunt u op instellingen klikken om deze optie te kiezen. Als u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op Accepteren.

Sluiten