Skip to content

Abdijschool van Zevenkerken

Warning: Attempt to read property "post_parent" on null in /customers/2/f/3/abdijschool.be/httpd.www/wp-content/themes/abdijschool/content.php on line 24 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/2/f/3/abdijschool.be/httpd.www/wp-content/themes/abdijschool/content.php on line 37 Warning: Attempt to read property "post_name" on null in /customers/2/f/3/abdijschool.be/httpd.www/wp-content/themes/abdijschool/content.php on line 41

Studeren

De Abdijschool biedt Algemeen Secundair Onderwijs en bereidt dus in essentie voor op verdere studies.

In het eerste jaar A-stroom is er keuze tussen Klassieke Talen met vier uur Latijn, of Ondersteunende Vakken waarin de leerstof van die hoofdvakken verder wordt ingeoefend.

Die richting ‘ondersteunde vakken’ krijgt in de tweedes zijn vervolg in de richting Moderne Talen – Wetenschappen. Wie in de tweedes Latijn volgt, krijgt er bij ons automatisch Grieks bij in de richting Grieks-Latijn. Als je deze stevige taalbasis kan combineren met wiskunde en andere vakken, sta je sterk genoeg om een verdere keuze te maken voor de tweede graad.

In die tweede graad (derdes en vierdes) krijgen de Latinisten de keuze tussen Grieks-Latijn en Latijn, allebei met sterke wiskunde. Ook zonder Latijn bestaat de keuze uit: een richting met nadruk op taal en economie  (Moderne Talen), wiskunde en economie (Economische Wetenschappen) of een richting met nadruk op wiskunde en wetenschappen (Natuurwetenschappen).

In de derde graad (vijfdes en zesdes) gaan de leerlingen verder met sterke wiskunde (6u): Latijn – Wiskunde (LW) of Wetenschappen – Wiskunde (WW) of minder sterke wiskunde (3u), maar sterke talen: Economie – Moderne talen (EMT), Latijn - moderne talen (LMT) en de Grieks – Latijnse (GL). De richtingen met 3u wiskunde kiezen voor een vierde uur uitbreiding wiskunde of een vierde uur ondersteuning wiskunde. In de richtingen Moderne talen – Wetenschappen (MTW) en Economie – Wetenschappen (EW) is er een pakket van 4u wiskunde dat is aangepast aan de leerstof Wetenschappen.

Leerlingen kunnen tijdens de avonduren hun kennis verder uitbreiden door extra wiskunde te volgen als voorbereiding op de ingangsexamens aan de universiteit.

Lessentabellen
Spiritualiteit

De Abdijschool is haar naam getrouw: spiritualiteit speelt bij ons een grote rol, ook al is de aanwezigheid van monniken op de werkvloer vrijwel verleden tijd.

In dagelijkse bezinningsmomenten staan we stil bij de regel van Benedictus: het boek Een regel voor beginners toont ons telkens opnieuw hoe die oude tekst het leven op een school kan kleuren.

Een paar keer per jaar komt de hele schoolgemeenschap samen in de abdijkerk, om samen met de monniken de sterke momenten van het schooljaar te vieren. Leerlingen van het jongensinternaat die dat wensen kunnen het morgengebed en het avondgebed van de monniken bijwonen, en in de Priorij sluiten de meisjes regelmatig aan bij het avondgebed van de zusters. Ook op het jaarlijkse Sint-Andriesfeest (30 november) worden de banden met de abdij aangehaald.

Jaarlijks gaat ieder leerjaar een paar dagen op bezinning. Die bezinningsdagen worden door de eigen leerkrachten en opvoeders uitgebouwd en krijgen ieder een eigen accent. Zo trekken onze vierdelingen ieder jaar naar Brussel op "sociale retraite" om er drie dagen daadwerkelijk kennis te maken met de problematiek van een grootstad.

Om de vijf jaar trekt de hele school, behalve het Paviljoen, erop uit naar de Morvan (regio Vézelay). In deze week, eind september, combineren we bezinning en sport tot een unieke pelgrimage voor de hele school. Iedere leerling krijgt de kans dit één keer in zijn schoolcarrière mee te maken.
Sport

'Een gezonde geest, in een gezond lichaam'

Deze spreuk staat centraal in onze werking. Het feit dat de leerlingen van maandagmorgen tot vrijdagavond op onze school verblijven biedt tal van sportieve mogelijkheden. We organiseren niet alleen de verplichte twee uur LO, zoals elke andere school. Neen, de leerlingen krijgen tijdens de week nog twee uur extra sport tijdens de dag en kunnen tijdens de avondontspanning nog eens anderhalf uur extra sporten. Tel daarbij nog de woensdagmiddagactiviteiten en we komen aan een totaal van ongeveer twaalf uur sport per week.

We proberen met het team van opvoeders en opvoedsters en leerkrachten een zo ruim mogelijk aanbod te creëren. Naast de traditionele sporten zoals basket, volleybal, turnen en voetbal, gaan we minstens één uur per week lopen. De leerlingen van het eerste en tweede jaar nemen deel aan het loopcriterium georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport. Onze voetbalploegen staan hun mannetje in de regionale schoolcompetitie, maar ook meisjesvoetbal is op onze school heel erg in trek. Onze twee rugbyteams (tweede en derde graad) verdedigen de kleuren van onze school in de Vlaamse competitie.

Jaarlijks staat eveneens tijdens de maand februari een veldrit op het programma, waar de leerlingen een parcours van ongeveer 9 km op het domein van de school afleggen. Het sportieve jaar wordt afgesloten in juni met een

duatlon. De leerlingen lopen een gevarieerd parcours van 5km en fietsen 14 km doorheen het domein en de omgeving. Het is telkens weer een uitdaging voor de sportieve en minder sportieve leerlingen.

Elk jaar krijgen de leerlingen boven op dit pakket nog een meerdaagse sportdag aangeboden.
Cultuur

De school houdt de culturele pijler hoog in het vaandel en is bezorgd om de culturele ontplooiing van haar leerlingen. In de lessen worden de leerlingen ingewijd in theater, literatuur en film. De leerlingen leren debatten voeren en brengen tal van culturele projecten naar voren.

Om de twee jaar brengt de school een toneelstuk of een musical. Een grote groep leerlingen zingt, danst en acteert op live muziek en krijgt zo de kans om een eerste podiumervaring op te doen.

Daarnaast worden er vanaf het eerste jaar tal van activiteiten georganiseerd. De leerlingen gaan regelmatig een toneelstuk bekijken, wonen een open concertrepetitie bij in het Concertgebouw of bezoeken een tentoonstelling die verband houdt met het leerplan.Vrijwilligers uit de oudere jaren kunnen 's avonds een concert bijwonen of het alternatieve filmcircuit verkennen.

Fel gesmaakt zijn onze meerdaagse cultuurreizen: de tweedelingen reizen de Romeinen achterna naar Trier en omstreken, de leerlingen van het derde jaar verkennen Londen, het vierde jaar leert moderne kunst kennen in Parijs, de vijfdelingen verkennen de renaissance in Firenze, de retorica heeft zijn traditionele Griekenlandreis, maar ook een diepgaande kennismaking met Duitsland.
Sociaal

Een van de belangrijkste opdrachten als school is het verwezenlijken van de sociale pijler. De leerlingen brengen een hele week met elkaar door. Vijf dagen in de week zijn ze vierentwintig uur per dag bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat we één grote familie zijn. Het geestelijk welbevinden van de leerling staat hierbij centraal: respect voor elkaars ideeën en persoon, het materiaal en de omgeving in een sfeer van wederzijds vertrouwen zijn belangrijke onderdelen in het opvoedingsproces van elke dag.

Daarom vinden wij het goed dat de leerlingen verantwoordelijkheidszin krijgen. Uiteindelijk groeien ze op van kinderen naar jongvolwassenen. Daarom krijgen de leerlingen verantwoordelijkheden op maat. De jongens en meisjes van de hoogste jaren begeleiden vaak de leerlingen van de jongere jaren tijdens sport en spel. De verkozen leden van de leerlingenraad en de schoolraad nemen hun verantwoordelijkheid op tijdens het dagelijkse bestuur van de school en het internaat. Er is een actief sportcomité, een foodforum bekijkt de school vanuit culinaire hoek en wekelijks komen de leerlingenpresessen samen met de internaatbeheerder.

Leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen terecht bij hun klastitularis, hun opvoeder of bij de internaatbeheerders of directie.

Sociale retraite

Maar we leven niet op een eiland en komen dagelijks in contact met mensen die het minder goed stellen. Daarom gaan de leerlingen van het eerste jaar tijdens hun bezinningsdag kennismaken met bejaarden of mensen met een beperking.

De leerlingen van het vierde jaar reizen naar Brussel waar ze een sociale retraite van drie dagen houden. Ze helpen organisaties die de noden van de vierde wereld lenigen. Het vraagt een hele organisatie van Vader Abt om de jongens en meisjes in groepjes van drie personen in te delen bij elke organisatie. Uiteindelijk ondervinden ze aan de levende lijve dat armoede niet ver weg is in onze wereld.

Inleefreizen

Sinds 1996 organiseert de Abdijschool inleefreizen voor onze leerlingen van het vierde en vijfde jaar. Op die manier bieden we hen een unieke en niet te vergeten ervaring aan. De leerlingen bereiden de reis voor, leren hun handen uit de mouwen te steken, leven ter plaatse onder weinig comfortabele omstandigheden en werken samen met mensen met een totaal andere cultuur of godsdienst.
In de loop van de voorbije jaren zijn we op verschillende continenten aan de slag geweest. In Azië hadden we projecten in Vietnam, de Filippijnen, India en Cambodja. In Afrika: Congo, Senegal, Ethiopië, Burundi, Zimbabwe en Malawi. In Latijns-Amerika: Mexico en Chili. In Europa waren we drie jaar in Roemenië actief.

De meeste deelnemers komen diep onder de indruk terug, want zo dicht hebben ze nooit met een inwoner van een derdewereldland geleefd. Soms gaan ze nog een stapje verder, want enkele oudleerlingen keerden terug en zetten zich nu actief in voor de armen in alle uithoeken van de wereld.

De grote interesse van onze leerlingen voor deze projectreizen is een goed teken. Zijn ze immers niet de volwassenen van morgen die het beleid van overmorgen mee zullen uittekenen.
Jongens

Internaat Abdijschool  -  Paviljoen

De jongens en meisjes van het eerste jaar volgen les in het “Paviljoen”. De jongens blijven tijdens de avond in dit autonome internaat studeren, sporten, spelen en slapen. De verantwoordelijke internaatbeheerder is de heer Paul Govaert.

Het internaat Het Paviljoen biedt plaats aan veertig internen. Het gebouw beschikt over een eigen infrastructuur: een studiezaal, bibliotheek, ontspanningsruimtes zoals een biljartzaal, pingpongruimte, televisiezaal, ontspanningszolder en twee voetbalterreinen, waarvan er een verlicht wordt tijdens de winter. De jongens slapen in aparte kamers van twee tot vier personen.

Internaat Abdijschool van Zevenkerken - College

Vanaf het tweede jaar verblijven de jongens op het internaat Abdijschool van Zevenkerken "Het College". De verantwoordelijke internaatbeheerder is Peter Van Damme.

De leerlingen van het tweede en derde jaar slapen op slaapzalen van telkens tweeënveertig plaatsen met individuele “Chambrettes”. Vanaf het vierde jaar hebben de jongens een eigen kamer die uitgerust is met een internetverbinding.
De jongens van het tweede, derde en vierde jaar studeren in een studiezaal. De leerlingen van het vijfde jaar en de retorica werken zelfstandig op hun kamer telkens o.l.v. een opvoeder.
Tijdens de avondontspanning en woensdagmiddag worden tal van activiteiten georganiseerd. De leerlingen hebben per jaar een ontspanningsruimte waar ze een spel kunnen spelen, boek lezen, een film kijken.
We leggen de nadruk op het sportieve luik, om de teamspirit te bevorderen. Je kunt zo’n elf uur sporten per week op onze groene velden, het tennisplein, volleybalveld of in de ruime sportzaal. We hebben zelfs een eigen rugbyteam dat de kleuren van onze school altijd weer stevig verdedigt. Op regelmatige tijdstippen is er een eucharistieviering en heeft de interne contact met de monniken van de gemeenschap.
Voor de geïnteresseerden wordt er een fotocursus georganiseerd of je kunt je eigen muziekinstrument bespelen en extra muziekles volgen.
Altijd weer proberen we te werken in een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar, het milieu en de leer- en leefomgeving.
Meisjes

Meisjesinternaat Bethanië

De honderdvijftien meisjes van de Abdijschool fietsen elke dag anderhalve kilometer van het internaat in de priorij van Bethanië naar het college of paviljoen. Na de les- en sporturen fietsen ze terug en brengen de rest van de dag en avond door in de vertrouwde omgeving van het meisjesinternaat; een groene oase waar ruim plaats is voor studie, rust, ontspanning en familiale gezelligheid. De meisjes van het eerste jaar slapen in een apart gebouw “De boerderij”. De meisjes van twee tot en met de retorica slapen in het hoofdgebouw. Iedereen beschikt er over een eigen kamer. De jongsten studeren in de studiezaal, de hogere jaren leren zelfstandiger werken op hun kamer en krijgen mondjesmaat meer verantwoordelijkheid. Ook het wederzijdse vertrouwen tussen leerlingen en opvoedsters wordt met de jaren opgebouwd. Het samenhorigheidsgevoel schept een band tussen jong en oud: sinterklaasfeestje, karaokenamiddag, een overkoepelende start- en winteractiviteit ... zijn dan ook onvergetelijke hoogtepunten.

Op regelmatige tijdstippen woont een groep meisjes een gebedsdienst bij of neemt een maaltijd met de zusters van de gemeenschap.
Raden en comités
Infrastructuur

De abdijschool bestaat uit twee hoofdgebouwen die door zowel de jongens als de meisjes worden gebruikt tijdens de lessen.

Het Paviljoen

De jongens en meisjes van het eerste jaar volgen les in een apart gebouw “Het Paviljoen”.
Het paviljoen bevindt zich op wandelafstand van het college. Praktisch alle lessen vinden er plaats, behalve de praktijklessen voor biologie, techniek en PO die in het college plaatsvinden. De leerlingen zitten er in drie klassen die hoofdzakelijk de Latijnse richting uitmaken. Leerlingen die de Moderne richting volgen krijgen in de plaats van Latijn apart les voor de ondersteunende vakken wiskunde 2u., Nederlands 1u en Frans 1u.
Het paviljoen beschikt over een eigen infrastructuur: een eigen leslokaal voor de studierichtingen, computerklas, televisiezaal, refter en keuken.

Het College

Vanaf het tweede jaar volgen de leerlingen les in “Het college” dat zich naast de Sint-Andriesabdij bevindt. De leerlingen beschikken er over een eigen leslokaal, maar gaan voor heel wat vakken naar de specifieke vaklokalen: geschiedenis, aardrijkskunde, moderne en klassieke talen, fysica, chemie, muziek, plastische opvoeding en techniek. De meeste lokalen beschikken over de modernste media en zijn uitgerust met een beamer.
De sportlessen vinden plaats in het sportcomplex of op onze talrijke velden en terreinen.
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/2/f/3/abdijschool.be/httpd.www/wp-content/themes/abdijschool/content.php on line 125
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/2/f/3/abdijschool.be/httpd.www/wp-content/themes/abdijschool/category.php on line 75

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren: om anonieme statistieken bij te houden, het mogelijk te maken om pagina's te delen middels social media (Facebook, Twitter, etc.) en om advertenties voor u relevanter te maken. Mocht u geen cookies accepteren, kunt u op instellingen klikken om deze optie te kiezen. Als u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op Accepteren.

Sluiten